Masarykova 875/26, 779 00 Olomouc a Světlov č.19 785 01 Šternberk

Praxe porodní asistentky

Praxe porodní asistentky mám 20 let praxe na porodním sále ve Šternberské nemocnici a v Praze-Motole.

Provádím psychosomatickou přípravu k porodu: edukace a cvičení v každém trimestru.

Taktéž vedu praxi léčebných a rehabilitačních postupů.

Ludmily Mojžíšové:

Terapie funkční sterility žen je založena na reflexním uvolňování nervo-svalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Pro ženu nepřestává problém bezdětnosti NIKDY.
V době reprodukčního věku je pro ni sterilita neukojenou pudovou bázní, ve stáří je potom pro ni nezhojitelnou ranou nenaplněného mateřství, citovou prázdnotou a trvalou lidskou bolestí.

Doporučená literatura

Metoda Ludmily Mojžíšové
cesta k přirozenému otěhotnění
Metodika psychofyzické
přípravy na porod
020282.jpg Metodika psychofyzické přípravy na porod.jpg
Cesta k přirozenému otěhotnění, 10 cviků pro fyzické i duševní zdraví. Legendární metoda několika jednoduchých cviků, které změní váš život! Metoda rehabilitační sestry Ludmily Mojžíšové se skládá z deseti cviků (plus dvou pro muže), které pomohly tisícům pacientů s chorobami pohybového ústrojí a lze jimi nejen odstranit chronické bolesti páteře či zmírnit menstruační problémy, ale také úspěšně léčit ženskou sterilitu a úspěšně otěhotnět. Ludmila Mojžíšová byla velkou osobností českého lékařství, která za svého života nebyla doceněna a její jméno bylo často zneužíváno. V knize najdete oficiální popis její metody, doplněný vysvětlivkami a fotografiemi jednotlivých cviků. Druhou část tvoří vzpomínky známých osobností a lidí, jimž paní Mojžíšová pomohla, doprovázené fotografiemi tzv. "mojžíšků" - dětí, které díky této metodě přišly na svět. (cesta k přirozenému otěhotnění, 10 cviků pro fyzické a duševní zdraví

Publikace se zabývá hlavními postupy správného vedení psychofyzické přípravy na porod, její obsahovou náplní, organizací vedení kurzů psychofyzické přípravy na porod.

Obsaženy jsou také faktory ovlivňující průběh psychofyzické přípravy na porod a management přípravy na porod, šestinedělí a péči o dítě.

Vytvoření publikace přispěje k atraktivnějšímu způsobu studia a ke zkvalitnění výuky hlavně rozšířením samostudia pro studenty prezenční a distanční formy studia. Mohou ji využít také studenti specializačního a certifikačního studia k výkonu psychofyzické přípravy na porod.